NGC 3470

编辑:怪讶网互动百科 时间:2020-02-28 04:45:09
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
中文名
NGC 3470
分    类
星系
赤    经
10 58.7
赤    纬
59° 31′

NGC 3470天体简介

编辑
NGC 3470是位于大熊座的一个星系。它的赤经为 10 58.7,赤纬为 59° 31′,大小 1.7′。
NGC 3470 SDSS 彩色图 NGC 3470 SDSS 彩色图

NGC 3470位置信息

编辑
名称
类型
10 58.7
59° 31′
大小
1.7′
词条标签:
学科 天体 化学